Ζάππειο∙Μέγαρο∙Αθήνα

24∙26∙Μαΐου∙2024

Speaker Profile

Image

Resa Gooding's diverse journey spans from vibrant shores to dynamic landscapes, now settling in Ireland. With over 15 years of international experience, she's made a mark in various professional domains. Resa led projects for multinational giants like Motorola, Microsoft, and Apple, showcasing exceptional project management skills in orchestrating in-store displays for 8 years. Her entrepreneurial spirit thrived co-founding a 7-figure HubSpot agency, focusing on serving tech startups. Under her guidance, the agency gained recognition as a HubSpot Diamond partner and was consistently ranked among the top 3 out of 47 agencies in the market, a testament to her business acumen and leadership. Relocating to Ireland, Resa took on the pivotal role of leading and managing an integral part of HubSpot's mission in scaling more services to their vast global partner ecosystem of over 7000 partners. Her expertise and strategic vision have been instrumental in driving this expansion.

 

Be a part of the eCommerce ecosystem

Image
Image

Folow Us

Διεύθυνση εταιρείας

Ευμολπιδών 23
118 54, Αθήνα

Γενικές πληροφορίες

info@verticom.gr
(+30) 210 924 55 77

Για επισκέπτες

Για εκθέτες

Image

Ζάππειο/Μέγαρο/Αθήνα

24-26/Μαΐου/2024

Η εκθεση ξεκινάει σε:

Μείνετε συντονισμένοι!